برای اخذ نمایندگی فر وش لطفا اطلاعات زیر را به شماره فکس 55253753-021 ارسال فرماییدو

یا با  شماره 2-55253751-021 تماس حاصل فرمایید.

 

 

  • آدرس کامل فروشگاه یا دفتر فروش شامل استان و شهر مربوطه به همراه کد پستی

  • سابقه فعالیت و همکاری با شرکت ها

  • مساحت فروشگاه و نوع مالکیت آن

  • اطلاعات تماس